Tel: +30 6936647465 Call us for agent's discount

TERMS & CONDITIONS AGREEMENT (Όροι Χρήσης)

Αυτοί οι Όροι Χρήσης αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ σας, είτε προσωπικά είτε για λογαριασμό μιας οντότητας εσείς και της Vrakotas Marine που εκπροσωπείται από τον Victor Vrakotas, σχετικά με την πρόσβασή σας και τη χρήση του ιστότοπου Vitro-fuel.com καθώς και οποιουδήποτε άλλου μέσου φόρμα, κανάλι μέσων, ιστότοπος για κινητά ή εφαρμογές για κινητές συσκευές που σχετίζονται, συνδέονται ή συνδέονται αλλιώς με αυτό που ονομάζονται συλλογικά ο ιστότοπος.

Συμφωνείτε ότι με την πρόσβαση στον Ιστότοπο, έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από όλους αυτούς τους Όρους Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους αυτούς τους Όρους Χρήσης, τότε απαγορεύεται ρητά η χρήση της Ιστοσελίδας και πρέπει να διακόψετε αμέσως τη χρήση 

Συμπληρωματικοί όροι και προϋποθέσεις ή έγγραφα που ενδέχεται να δημοσιεύονται στον ιστότοπο κατά καιρούς ενσωματώνονται ρητά στο παρόν με αναφορά. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να κάνουμε αλλαγές ή τροποποιήσεις στους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο.

Θα σας ειδοποιήσουμε για οποιεσδήποτε αλλαγές ενημερώνοντας την ημερομηνία "Τελευταία ενημέρωση" αυτών των Όρων Χρήσης και παραιτείτε οποιοδήποτε δικαίωμα λήψης συγκεκριμένης ειδοποίησης για κάθε τέτοια αλλαγή.

Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά αυτούς τους Όρους Χρήσης για να ενημερώνεστε για ενημερώσεις. Θα υπόκεινται και θα θεωρείται ότι έχουν ενημερωθεί και ότι έχετε αποδεχτεί, τις αλλαγές σε τυχόν αναθεωρημένους Όρους Χρήσης από τη συνεχιζόμενη χρήση του Ιστότοπου μετά την ημερομηνία δημοσίευσης αυτών των αναθεωρημένων Όρων Χρήσης.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στον Ιστότοπο δεν προορίζονται για διανομή ή χρήση από οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία ή χώρα όπου αυτή η διανομή ή χρήση θα ήταν αντίθετη με το νόμο ή τον κανονισμό ή που θα μας υπέβαλε σε οποιαδήποτε απαίτηση εγγραφής εντός αυτής της δικαιοδοσίας ή χώρας .

Συνεπώς, τα άτομα που επιλέγουν να αποκτήσουν πρόσβαση στον Ιστότοπο από άλλες τοποθεσίες το πράττουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους, η και στο βαθμό που ισχύουν οι τοπικοί νόμοι.

Επιλογή 1: Ο ιστότοπος προορίζεται για χρήστες ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών. Άτομα κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ή να εγγράφονται στον ιστότοπο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, ο Ιστότοπος είναι ιδιοκτησία μας και όλος ο πηγαίος κώδικας, βάσεις δεδομένων, λειτουργικότητα, λογισμικό, σχέδια ιστότοπων, ήχος, βίντεο, κείμενο, φωτογραφίες και γραφικά στον ιστότοπο που ονομάζεται συλλογικά, Περιεχόμενο και εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσίας και λογότυπα που περιέχονται σε αυτό που ονομάζεται Marks ανήκουν ή ελέγχονται από εμάς ή έχουν άδεια για εμάς, και προστατεύονται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων και διάφορα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ευρωπαϊκούς νόμους, ξένες δικαιοδοσίες και διεθνείς συμβάσεις αθέμιτου ανταγωνισμού.

Το Περιεχόμενο και τα Σήματα παρέχονται στον Ιστότοπο "ΩΣ ΕΧΕΙ" μόνο για τις πληροφορίες και την προσωπική σας χρήση. Εκτός αν προβλέπεται ρητά στους παρόντες Όρους Χρήσης, κανένα μέρος του Ιστότοπου και κανένα Περιεχόμενο ή Σήματα δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να συγκεντρωθεί, να αναδημοσιευθεί, να μεταφορτωθεί, να δημοσιευτεί, να εμφανιστεί δημόσια, να κωδικοποιηθεί, να μεταφραστεί, να μεταδοθεί, να διανεμηθεί, να πωληθεί, να χορηγηθεί άδεια, ή αλλιώς εκμεταλλεύεται για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή άδεια μας.

Υπό την προϋπόθεση ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις για χρήση του Ιστότοπου, σας παρέχεται περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του Ιστότοπου και για λήψη ή εκτύπωση αντιγράφου οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου στο οποίο έχετε αποκτήσει σωστά πρόσβαση αποκλειστικά για προσωπική και μη εμπορική σας χρήση. Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα που δεν εκχωρούνται ρητά σε εσάς και στον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο και τα Σήματα.

ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ

Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

(1) όλες οι πληροφορίες εγγραφής που υποβάλλετε θα είναι αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις.

(2) θα διατηρήσετε την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών και θα ενημερώσετε αμέσως τις πληροφορίες εγγραφής, όπως απαιτείται.

(3) έχετε τη νομική ικανότητα και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς τους Όρους Χρήσης.

(4) δεν είστε κάτω των 18 ετών

(6) δεν θα έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο με αυτοματοποιημένα ή μη ανθρώπινα μέσα, είτε μέσω bot, script είτε με άλλο τρόπο.

(7) δεν θα χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό.

(8) η χρήση του Ιστότοπου από μέρους σας δεν θα παραβιάζει κανέναν ισχύοντα νόμο ή κανονισμό.

 Εάν παρέχετε οποιεσδήποτε πληροφορίες που είναι αναληθείς, ανακριβείς, μη τρέχουσες ή ελλιπείς, έχουμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τον λογαριασμό σας και να αρνηθούμε οποιαδήποτε και όλη την τρέχουσα ή μελλοντική χρήση του Ιστότοπου (ή οποιουδήποτε τμήματος αυτού).

ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ

Μπορεί να σας ζητηθεί να εγγραφείτε στον ιστότοπο. Συμφωνείτε να διατηρήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας εμπιστευτικό και θα είστε υπεύθυνοι για κάθε χρήση του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασής σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να καταργήσουμε, να διεκδικήσουμε ή να αλλάξουμε ένα όνομα χρήστη που επιλέγετε αν διαπιστώσουμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ότι αυτό το όνομα χρήστη είναι ακατάλληλο, άσεμνο ή με άλλο τρόπο απαράδεκτο.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εμφανίσουμε όσο το δυνατόν ακριβέστερα τα χρώματα, τα χαρακτηριστικά, τις προδιαγραφές και τις λεπτομέρειες των προϊόντων που είναι διαθέσιμα στον Ιστότοπο. Ωστόσο, δεν εγγυόμαστε ότι τα χρώματα, οι δυνατότητες, οι προδιαγραφές και οι λεπτομέρειες των προϊόντων θα είναι ακριβείς, πλήρεις, αξιόπιστες, τρέχουσες ή απαλλαγμένες από άλλα σφάλματα και ότι η ηλεκτρονική σας οθόνη ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζει με ακρίβεια τα πραγματικά χρώματα και λεπτομέρειες του προϊόντα.

Όλα τα προϊόντα υπόκεινται σε διαθεσιμότητα και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα είδη θα είναι διαθέσιμα. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε οποιαδήποτε προϊόν ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο. Οι τιμές για όλα τα προϊόντα υπόκεινται σε αλλαγές.

ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Δεχόμαστε τις ακόλουθες μεθόδους πληρωμής: Μετρητά (Αντικαταβολή) στην μεταφορική εταιρία), Τραπεζική μεταφορά, Πληρωμή με πιστωτική κάρτα. Συμφωνείτε να παρέχετε τρέχουσες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες αγοράς και λογαριασμού για όλες τις αγορές που πραγματοποιούνται μέσω του Ιστότοπου. Συμφωνείτε περαιτέρω να ενημερώσετε άμεσα τα στοιχεία λογαριασμού και πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του τρόπου πληρωμής και της ημερομηνίας λήξης της κάρτας πληρωμής, ώστε να μπορούμε να ολοκληρώσουμε τις συναλλαγές σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας όπως απαιτείται. Ο ΦΠΑ θα προστεθεί στην τιμή των αγορών, όπως απαιτείται από εμάς. Ενδέχεται να αλλάξουμε τις τιμές ανά πάσα στιγμή. Όλες οι πληρωμές θα είναι σε ευρώ.

Συμφωνείτε να πληρώσετε όλες τις χρεώσεις στις τιμές που ισχύουν για τις αγορές σας και τυχόν ισχύοντα έξοδα αποστολής και μας εξουσιοδοτείτε να χρεώσουμε τον πάροχο πληρωμής που επιλέξατε για τυχόν τέτοια ποσά κατά την παραγγελία σας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιαδήποτε παραγγελία πραγματοποιείται μέσω του Ιστότοπου. Μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να περιορίσουμε ή να ακυρώσουμε τις ποσότητες που αγοράστηκαν ανά άτομο, ανά νοικοκυριό ή ανά παραγγελία. Αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν παραγγελίες που πραγματοποιούνται από ή κάτω από τον ίδιο λογαριασμό πελάτη, τον ίδιο τρόπο πληρωμής ή / και παραγγελίες που χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση χρέωσης ή αποστολής.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Όλες οι πωλήσεις είναι τελικές και οι Επιστροφές, οι Επιστροφές χρημάτων υπόκεινται στην Πολιτική Επιστροφών μας. Διαβάστε την Πολιτική Επιστροφών που δημοσιεύτηκε στον Ιστότοπο πριν πραγματοποιήσετε αγορές.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση ή η χρήση της Ιστοσελίδας για σκοπούς άλλους από αυτόν για τον οποίο διαθέτουμε τον Ιστότοπο. Ο Ιστότοπος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με οποιεσδήποτε εμπορικές προσπάθειες, εκτός από αυτές που έχουν εγκριθεί ή εγκριθεί ειδικά από εμάς.

Ως χρήστης του Ιστότοπου, συμφωνείτε να μην:

 1. ανακτήστε συστηματικά δεδομένα ή άλλο περιεχόμενο από τον ιστότοπο για να δημιουργήσετε ή να συντάξετε, άμεσα ή έμμεσα, μια συλλογή, συλλογή, βάση δεδομένων ή κατάλογο χωρίς γραπτή άδεια από εμάς.
 2. Κάνετε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής ονομάτων χρήστη και / ή διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των χρηστών με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα με σκοπό την αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τη δημιουργία λογαριασμών χρηστών με αυτοματοποιημένα μέσα ή με ψευδείς προσχηματισμούς.
 3. Χρησιμοποιήσετε έναν αγοραστή ή έναν πράκτορα αγορών για να πραγματοποιήσετε αγορές στον ιστότοπο.
 4. χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο για να διαφημίσετε ή να προσφέρετε για πώληση αγαθών και υπηρεσιών.
 5. παρακάμπτετε, απενεργοποιήσετε ή παρεμβείτε με άλλο τρόπο τις λειτουργίες που σχετίζονται με την ασφάλεια του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων λειτουργιών που εμποδίζουν ή περιορίζουν τη χρήση ή αντιγραφή οποιουδήποτε Περιεχομένου ή επιβάλλουν περιορισμούς στη χρήση του Ιστότοπου ή / και του Περιεχομένου που περιέχεται σε αυτόν.
 6. συμμετέχετε σε μη εξουσιοδοτημένο πλαίσιο ή σύνδεση με τον Ιστότοπο.
 7. να ξεγελάσετε, να εξαπατήσετρ ή να παραπλανήσετε εμάς και άλλους χρήστες, ειδικά σε κάθε προσπάθεια εκμάθησης ευαίσθητων πληροφοριών λογαριασμού, όπως κωδικών πρόσβασης χρήστη.
 8. Κάνετε ακατάλληλη χρήση των υπηρεσιών υποστήριξής μας ή υποβάλετε ψευδείς αναφορές κατάχρησης ή κακής συμπεριφοράς.
 9. Συμμετέχετε σε οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη χρήση του συστήματος, όπως η χρήση σεναρίων για την αποστολή σχολίων ή μηνυμάτων, ή η χρήση οποιωνδήποτε εξόρυξης δεδομένων, ρομπότ ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων.
 10. παρεμβαίνετε, διακόπτετε ή δημιουργήσετε αδικαιολόγητη επιβάρυνση στον Ιστότοπο ή στα δίκτυα ή τις υπηρεσίες που συνδέονται με τον Ιστότοπο.

ΑΔΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗΣ

Δημοσιεύοντας τις Συνεισφορές σας σε οποιοδήποτε μέρος του Ιστότοπου [ή κάνοντας τις Συνεισφορές προσβάσιμες στον Ιστότοπο συνδέοντας το λογαριασμό σας από τον Ιστότοπο σε οποιονδήποτε από τους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης], χορηγείτε αυτόματα και δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε το δικαίωμα να παραχωρήσετε , για εμάς ένα απεριόριστο, απεριόριστο, αμετάκλητο, αέναο, μη αποκλειστικό, μεταβιβάσιμο, χωρίς δικαιώματα, πλήρως αμειβόμενο, παγκόσμιο δικαίωμα και άδεια για τη φιλοξενία, χρήση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, αποκάλυψη, πώληση, μεταπώληση, δημοσίευση, μετάδοση, retitle, αρχειοθέτηση, αποθήκευση, προσωρινή μνήμη, δημόσια εκτέλεση, προβολή δημόσια, αναδιαμόρφωση, μετάφραση, μετάδοση, απόσπασμα (εν όλω ή εν μέρει) και διανομή τέτοιων συνεισφορών (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της εικόνας και της φωνής σας) για οποιονδήποτε σκοπό, εμπορικό, διαφήμιση, ή με άλλο τρόπο, και για την προετοιμασία παραγώγων έργων, ή την ενσωμάτωση σε άλλα έργα, τέτοιων συνεισφορών, και τη χορήγηση και την εξουσιοδότηση δευτερευουσών αδειών των ανωτέρω. Η χρήση και η διανομή μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε μορφή πολυμέσων και μέσω οποιωνδήποτε καναλιών μέσων.

Αυτή η άδεια θα ισχύει για οποιαδήποτε μορφή, πολυμέσα ή τεχνολογία που είναι τώρα γνωστή ή εφεξής αναπτυχθεί, και περιλαμβάνει τη χρήση του ονόματός σας, του ονόματος της εταιρείας και του ονόματος franchise, κατά περίπτωση, και οποιουδήποτε από τα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, εμπορικές ονομασίες, λογότυπα, και προσωπικές και εμπορικές εικόνες που παρέχετε. Παραιτείτε όλα τα ηθικά δικαιώματα στις Συνεισφορές σας και εγγυάστε ότι τα ηθικά δικαιώματα δεν έχουν διεκδικηθεί διαφορετικά στις Συνεισφορές σας.

Δεν διεκδικούμε καμία ιδιοκτησία επί των συνεισφορών σας. Διατηρείτε την πλήρη κυριότητα όλων των Συνεισφορών σας και τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων που σχετίζονται με τις Συνεισφορές σας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε δηλώσεις ή παραστάσεις στις Συνεισφορές σας που παρέχετε από εσάς σε οποιαδήποτε περιοχή του Ιστότοπου.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις συνεισφορές σας στον ιστότοπο και συμφωνείτε ρητά να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη και να αποφύγετε οποιαδήποτε νομική ενέργεια εναντίον μας σχετικά με τις συνεισφορές σας.

Έχουμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, (1) να επεξεργαστούμε, να διορθώσουμε ή να αλλάξουμε με άλλο τρόπο τυχόν Συνεισφορές. (2) να κατηγοριοποιήσουμε εκ νέου τυχόν συνεισφορές για να τις τοποθετήσουμε σε πιο κατάλληλες τοποθεσίες στον ιστότοπο · και (3) να διορθώσουμε ή να διαγράψουμε τυχόν συνεισφορές ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς προειδοποίηση. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να παρακολουθούμε τις συνεισφορές σας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

Μπορούμε να σας παρέχουμε περιοχές στον Ιστότοπο για να αφήσετε κριτικές ή αξιολογήσεις. Όταν δημοσιεύετε μια κριτική, πρέπει να συμμορφώνεστε με τα ακόλουθα κριτήρια:

(1) θα πρέπει να έχετε από πρώτο χέρι εμπειρία με το άτομο / οντότητα που εξετάζεται.

(2) οι κριτικές σας δεν πρέπει να περιέχουν προσβλητική βωμολοχία, ή καταχρηστική, ρατσιστική, προσβλητική ή μίσος γλώσσα.

(3) οι κριτικές σας δεν θα πρέπει να περιέχουν διακρίσεις με βάση τη θρησκεία, τη φυλή, το φύλο, την εθνική καταγωγή, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την αναπηρία.

(4) οι κριτικές σας δεν πρέπει να περιέχουν αναφορές σε παράνομη δραστηριότητα.

(5) δεν πρέπει να συνδέεστε με ανταγωνιστές εάν δημοσιεύετε αρνητικές κριτικές.

(6) δεν πρέπει να κάνετε συμπεράσματα ως προς τη νομιμότητα της συμπεριφοράς.

(7) δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις.

(8) Να μην οργανώσετε μια καμπάνια που ενθαρρύνει άλλους να δημοσιεύσουν κριτικές, είτε θετικές είτε αρνητικές.

Ενδέχεται να αποδεχτούμε, να απορρίψουμε ή να καταργήσουμε κριτικές κατά την αποκλειστική μας κρίση. Δεν έχουμε καμία απολύτως υποχρέωση να ελέγξουμε κριτικές ή να διαγράψουμε κριτικές, ακόμα κι αν κάποιος θεωρεί ότι οι κριτικές είναι απαράδεκτες ή ανακριβείς. Οι κριτικές δεν υποστηρίζονται από εμάς και δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις απόψεις μας ή τις απόψεις των συνεργατών μας ή των συνεργατών μας.

Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιαδήποτε αναθεώρηση ή για αξιώσεις, υποχρεώσεις ή απώλειες που προκύπτουν από οποιαδήποτε αναθεώρηση. Με την ανάρτηση μιας αξιολόγησης, μας χορηγείτε ένα διαρκές, μη αποκλειστικό, παγκόσμιο, χωρίς δικαιώματα εκμετάλλευσης, πλήρως αμειβόμενο, εκχωρητέο ​​και μη εξουσιοδοτημένο δικαίωμα και άδεια για αναπαραγωγή, τροποποίηση, μετάφραση, μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο, εμφάνιση, εκτέλεση, ή / και διανομή όλου του περιεχομένου που σχετίζεται με κριτικές.

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Ως μέρος της λειτουργικότητας του Ιστότοπου, μπορείτε να συνδέσετε τον λογαριασμό σας με διαδικτυακούς λογαριασμούς που έχετε με τρίτους παρόχους υπηρεσιών (κάθε τέτοιος λογαριασμός, "Λογαριασμός τρίτου μέρους") είτε: (1) παρέχοντας τον λογαριασμό σας τρίτου μέρους πληροφορίες σύνδεσης μέσω του ιστότοπου · ή (2) επιτρέποντάς μας να αποκτήσουμε πρόσβαση στον λογαριασμό σας τρίτου μέρους, όπως επιτρέπεται σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση κάθε λογαριασμού τρίτου μέρους από εσάς.

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε το δικαίωμα να αποκαλύψετε τα στοιχεία σύνδεσης του λογαριασμού τρίτου μέρους σε εμάς ή / και να μας παραχωρήσετε πρόσβαση στον λογαριασμό σας τρίτου μέρους, χωρίς να παραβείτε από εσάς κανέναν από τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση του ισχύοντος από εσάς. Λογαριασμός τρίτου μέρους και χωρίς να μας υποχρεώνουμε να πληρώνουμε τέλη ή να μας υπόκεινται σε περιορισμούς χρήσης που επιβάλλονται από τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών του λογαριασμού τρίτου μέρους.

Παραχωρώντας μας πρόσβαση σε οποιονδήποτε λογαριασμό τρίτων, καταλαβαίνετε ότι (1) ενδέχεται να έχουμε πρόσβαση, να διαθέτουμε και να αποθηκεύουμε (εάν υπάρχει) οποιοδήποτε περιεχόμενο που έχετε παράσχει και αποθηκεύσει στον λογαριασμό τρίτου μέρους σας (το "Κοινωνικό δίκτυο") Περιεχόμενο ») έτσι ώστε να είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο και μέσω του λογαριασμού σας, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό οποιωνδήποτε λιστών φίλων και (2) ενδέχεται να υποβάλλουμε και να λαμβάνουμε από τον λογαριασμό σας τρίτου μέρους πρόσθετες πληροφορίες στο βαθμό που θα ειδοποιηθείτε όταν συνδέεστε ο λογαριασμός σας με λογαριασμό τρίτου μέρους.

Ανάλογα με τους λογαριασμούς τρίτων που επιλέγετε και υπόκεινται στις ρυθμίσεις απορρήτου που έχετε ορίσει σε τέτοιους λογαριασμούς τρίτων, οι προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που δημοσιεύετε στους λογαριασμούς τρίτων ενδέχεται να είναι διαθέσιμες μέσω και μέσω του λογαριασμού σας στον ιστότοπο. Λάβετε υπόψη ότι εάν ένας Λογαριασμός τρίτου μέρους ή μια σχετική υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμος ή η πρόσβασή μας σε αυτόν τον Λογαριασμό τρίτου μέρους τερματιστεί από τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών, τότε το Περιεχόμενο κοινωνικού δικτύου ενδέχεται να μην είναι πλέον διαθέσιμο στον ιστότοπο και μέσω αυτού.

Θα έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση μεταξύ του λογαριασμού σας στον ιστότοπο και των λογαριασμών τρίτων μερών ανά πάσα στιγμή. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΤΙ Η ΣΧΕΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ.

Δεν καταβάλλουμε καμία προσπάθεια να ελέγξουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο κοινωνικού δικτύου για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά, για ακρίβεια, νομιμότητα ή μη παραβίαση και δεν είμαστε υπεύθυνοι για κανένα περιεχόμενο κοινωνικού δικτύου. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ενδέχεται να έχουμε πρόσβαση στο βιβλίο διευθύνσεών σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζεται με έναν λογαριασμό τρίτου μέρους και τη λίστα επαφών σας που είναι αποθηκευμένη στην κινητή συσκευή σας ή στον υπολογιστή tablet μόνο για σκοπούς αναγνώρισης και ενημέρωσης των επαφών που έχουν επίσης εγγραφεί για χρήση του ιστότοπου .

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση μεταξύ του ιστότοπου και του λογαριασμού τρίτου μέρους σας επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας παρακάτω ή μέσω των ρυθμίσεων του λογαριασμού σας (εάν υπάρχει). Θα προσπαθήσουμε να διαγράψουμε τυχόν πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στους διακομιστές μας που αποκτήθηκαν μέσω αυτού του λογαριασμού τρίτου μέρους, εκτός από το όνομα χρήστη και την εικόνα προφίλ που συσχετίζονται με τον λογαριασμό σας.

 1. προσπάθεια πλαστοπροσωπίας άλλου χρήστη ή ατόμου ή χρήση του ονόματος χρήστη άλλου χρήστη.
 2. Πουλήστε ή μεταφέρετε με άλλο τρόπο το προφίλ σας.
 3. Χρησιμοποιήστε οποιεσδήποτε πληροφορίες που λαμβάνονται από τον Ιστότοπο για παρενόχληση, κακοποίηση ή βλάβη άλλου ατόμου.
 4. χρησιμοποιήστε τον Ιστότοπο ως μέρος οποιασδήποτε προσπάθειας για να ανταγωνιστείτε μαζί μας ή διαφορετικά χρησιμοποιήστε τον Ιστότοπο ή / και το Περιεχόμενο για οποιαδήποτε προσπάθεια ή εμπορική επιχείρηση που δημιουργεί έσοδα.
 5. αποκρυπτογράφηση, αποσύνθεση, αποσυναρμολόγηση ή αναστροφή μηχανικού οποιουδήποτε λογισμικού που περιλαμβάνει ή με οποιονδήποτε τρόπο αποτελεί μέρος της Ιστοσελίδας.
 6. προσπάθεια παράκαμψης τυχόν μέτρων του Ιστότοπου που έχουν σχεδιαστεί για την πρόληψη ή τον περιορισμό της πρόσβασης στον Ιστότοπο ή σε οποιοδήποτε τμήμα του Ιστότοπου
 7. παρενοχληση, ενοχληση, εκφοβίζμο ή απειλή σε οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους ή τους αντιπροσώπους μας που ασχολούνται με την παροχή οποιουδήποτε τμήματος του Ιστότοπου σε εσάς.
 8. διαγράψτε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας από οποιοδήποτε Περιεχόμενο.
 9. αντιγράψτε ή προσαρμόστε το λογισμικό του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των Flash, PHP, HTML, JavaScript ή άλλου κώδικα.
 10. μεταφόρτωση ή μετάδοση (ή απόπειρα μεταφόρτωσης ή μετάδοσης) ιών, δούρειων ίππων ή άλλου υλικού, συμπεριλαμβανομένης της υπερβολικής χρήσης κεφαλαίων γραμμάτων και ανεπιθύμητων μηνυμάτων (συνεχής δημοσίευση επαναλαμβανόμενου κειμένου), που παρεμποδίζει την αδιάκοπη χρήση και απόλαυση του κάθε μέρους Ιστότοπος ή τροποποιεί, υποβαθμίζει, διακόπτει, τροποποιεί ή παρεμβαίνει στη χρήση, τις δυνατότητες, τις λειτουργίες, τη λειτουργία ή τη συντήρηση του Ιστότοπου.
 11. μεταφόρτωση ή μετάδοση (ή απόπειρα μεταφόρτωσης ή μετάδοσης) οποιουδήποτε υλικού που λειτουργεί ως παθητικός ή ενεργός μηχανισμός συλλογής ή μετάδοσης πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, σαφών μορφών ανταλλαγής γραφικών ("gif"), 1 × 1 pixel, σφάλματα διαδικτύου , cookies ή άλλες παρόμοιες συσκευές (μερικές φορές αναφέρονται ως «λογισμικό υποκλοπής spyware» ή «μηχανισμοί παθητικής συλλογής» ή «υπολογιστές»).
 12. εκτός από ότι μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της τυπικής χρήσης της μηχανής αναζήτησης ή του προγράμματος περιήγησης Διαδικτύου, χρήση, εκκίνηση, ανάπτυξη ή διανομή οποιουδήποτε αυτοματοποιημένου συστήματος, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, τυχόν αράχνη, ρομπότ, πρόγραμμα εξαπάτησης, ξύστρα ή συσκευή ανάγνωσης εκτός σύνδεσης που έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο ή χρήση ή εκκίνηση οποιουδήποτε μη εξουσιοδοτημένου σεναρίου ή άλλου λογισμικού.
 13. υποτιμήσεις, αμαυρώσεις ή άλλως βλάβες, κατά τη γνώμη μας, εμάς ή / και ο ιστότοπος.
 14. χρησιμοποιήστε τον ιστότοπο με τρόπο που δεν συνάδει με τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΤΗ

Ο ιστότοπος μπορεί να σας προσκαλέσει να συνομιλήσετε, να συνεισφέρετε ή να συμμετάσχετε σε ιστολόγια, πίνακες μηνυμάτων, διαδικτυακά φόρουμ και άλλες λειτουργίες και μπορεί να σας προσφέρει την ευκαιρία να δημιουργήσετε, να υποβάλετε, να δημοσιεύσετε, να εμφανίσετε, να μεταδώσετε, να εκτελέσετε, να δημοσιεύσετε, να διανείμετε, ή μεταδώστε περιεχόμενο και υλικό σε εμάς ή στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κειμένου, κειμένων, βίντεο, ήχου, φωτογραφιών, γραφικών, σχολίων, προτάσεων ή προσωπικών πληροφοριών ή άλλου υλικού (συλλογικά, "Συνεισφορές").

Οι συνεισφορές ενδέχεται να είναι ορατές από άλλους χρήστες του Ιστότοπου και μέσω ιστότοπων τρίτων. Ως εκ τούτου, τυχόν συνεισφορές που μεταδίδετε ενδέχεται να θεωρούνται μη εμπιστευτικές και μη αποκλειστικές. Όταν δημιουργείτε ή διαθέτετε οποιεσδήποτε συνεισφορές, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

 1. η δημιουργία, διανομή, μετάδοση, δημόσια προβολή ή απόδοση και η πρόσβαση, λήψη ή αντιγραφή των Συνεισφορών σας δεν παραβιάζει και δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των πνευματικών δικαιωμάτων, του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, του εμπορικού σήματος, του εμπορικού μυστικού ή ηθικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου μέρους.
 2. είστε ο δημιουργός και ο κάτοχος ή διαθέτετε τις απαραίτητες άδειες, δικαιώματα, συγκαταθέσεις, εκδόσεις και άδειες για χρήση και εξουσιοδότηση σε εμάς, τον Ιστότοπο και άλλους χρήστες του Ιστότοπου να χρησιμοποιήσουν τις Συνεισφορές σας με οποιονδήποτε τρόπο προβλέπει ο Ιστότοπος και αυτούς τους Όρους Χρήσης.
 3. έχετε τη γραπτή συγκατάθεση, την απελευθέρωση ή / και την άδεια κάθε ατόμου με δυνατότητα αναγνώρισης στις Συνεισφορές σας να χρησιμοποιήσει το όνομα ή την ομοιότητα κάθε ατόμου που μπορεί να προσδιοριστεί για να επιτρέψει τη συμπερίληψη και τη χρήση των Συνεισφορών σας με οποιονδήποτε τρόπο από τον Ιστότοπο και τους παρόντες Όρους Χρήσης.
 4. Οι συνεισφορές σας δεν είναι ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές.
 5. Οι συνεισφορές σας δεν είναι ανεπιθύμητες ή μη εξουσιοδοτημένες διαφημίσεις, διαφημιστικό υλικό, σχήματα πυραμίδων, αλυσίδες επιστολών, ανεπιθύμητα μηνύματα, μαζικές αποστολές ή άλλες μορφές πρόσκλησης.
 6. Οι συνεισφορές σας δεν είναι άσεμνες, άσεμνες, άσεμνες, βρώμικες, βίαιες, παρενοχλητικές, συκοφαντικές, συκοφαντικές ή άλλως απαράδεκτες (όπως καθορίζεται από εμάς).
 7. Οι συνεισφορές σας δεν γελοιοποιούν, κοροϊδεύουν, υποτιμούν, εκφοβίζουν ή κακοποιούν κανέναν.
 8. Οι συνεισφορές σας δεν υποστηρίζουν τη βίαιη ανατροπή οποιασδήποτε κυβέρνησης ούτε υποκινούν, ενθαρρύνουν ή απειλούν σωματική βλάβη εναντίον άλλης.
 9. Οι συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν κανέναν ισχύοντα νόμο, κανονισμό ή κανόνα.
 10. Οι συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα απορρήτου ή δημοσιότητας οποιουδήποτε τρίτου μέρους.
 11. Οι συνεισφορές σας δεν περιέχουν υλικό που να συγκεντρώνει προσωπικές πληροφορίες από οποιονδήποτε κάτω των 18 ετών ή να εκμεταλλεύεται άτομα κάτω των 18 ετών με σεξουαλικό ή βίαιο τρόπο.
 12. Οι συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν κανέναν ομοσπονδιακό ή πολιτειακό νόμο σχετικά με την παιδική πορνογραφία, ή άλλως προορίζονται για την προστασία της υγείας ή της ευημερίας των ανηλίκων ·
 13. Οι συνεισφορές σας δεν περιλαμβάνουν προσβλητικά σχόλια που σχετίζονται με φυλή, εθνική καταγωγή, φύλο, σεξουαλική προτίμηση ή φυσικό μειονέκτημα.
 14. Οι Συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν, ούτε συνδέονται με υλικό που παραβιάζει, οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων Χρήσης ή οποιασδήποτε ισχύουσας νομοθεσίας ή κανονισμούς.

Οποιαδήποτε χρήση του Ιστότοπου παραβιάζει τα παραπάνω παραβιάζει αυτούς τους Όρους Χρήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, τερματισμό ή αναστολή των δικαιωμάτων σας για την χρήση του Ιστότοπου.

ΥΠΟΒΟΛΕΣ

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις, ιδέες, σχόλια ή άλλες πληροφορίες σχετικά με τον Ιστότοπο ("Υποβολές") που παρέχετε σε εμάς δεν είναι εμπιστευτικές και θα γίνουν αποκλειστική ιδιοκτησία μας. Θα έχουμε αποκλειστικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και θα έχουμε το δικαίωμα στην απεριόριστη χρήση και διάδοση αυτών των Υποβολών για οποιονδήποτε νόμιμο σκοπό, εμπορικό ή άλλως, χωρίς αναγνώριση ή αποζημίωση σε εσάς.

Παραιτείται από όλα τα ηθικά δικαιώματα για οποιεσδήποτε τέτοιες Υποβολές και εγγυάστε ότι οποιεσδήποτε τέτοιες Υποβολές είναι πρωτότυπες μαζί σας ή ότι έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε τέτοιες Υποβολές. Συμφωνείτε ότι δεν θα υπάρξει προσφυγή εναντίον μας για οποιαδήποτε εικαζόμενη ή πραγματική παραβίαση ή κατάχρηση οποιουδήποτε δικαιώματος ιδιοκτησίας στις Υποβολές σας.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΩΝ

Ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει (ή μπορεί να σας σταλούν μέσω του Ιστότοπου) συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους ("Τρίτοι ιστότοποι") καθώς και άρθρα, φωτογραφίες, κείμενο, γραφικά, εικόνες, σχέδια, μουσική, ήχο, βίντεο, πληροφορίες, εφαρμογές , λογισμικό και άλλο περιεχόμενο ή στοιχεία που ανήκουν ή προέρχονται από τρίτα μέρη ("Περιεχόμενο τρίτων").

Τέτοιοι ιστότοποι τρίτων μερών και περιεχόμενο τρίτου μέρους δεν διερευνώνται, δεν παρακολουθούνται ή δεν ελέγχονται για ακρίβεια, καταλληλότητα ή πληρότητα από εμάς και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν ιστότοπους τρίτων μερών που έχουν πρόσβαση μέσω του ιστότοπου ή οποιοδήποτε περιεχόμενο τρίτου μέρους δημοσιεύτηκε , διατίθεται μέσω ή εγκαθίσταται από τον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου, της ακρίβειας, της προσβλητικότητας, των απόψεων, της αξιοπιστίας, των πρακτικών απορρήτου ή άλλων πολιτικών ή που περιέχονται στους ιστότοπους τρίτων μερών ή στο περιεχόμενο τρίτων.

Η συμπερίληψη, η σύνδεση με, ή η άδεια χρήσης ή εγκατάστασης οποιωνδήποτε ιστότοπων τρίτων μερών ή οποιουδήποτε περιεχομένου τρίτου μέρους δεν συνεπάγεται έγκριση ή έγκριση αυτών από εμάς. Εάν αποφασίσετε να εγκαταλείψετε τον Ιστότοπο και να αποκτήσετε πρόσβαση σε ιστότοπους τρίτων ή να χρησιμοποιήσετε ή να εγκαταστήσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο τρίτων, το κάνετε με δική σας ευθύνη και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτοί οι Όροι Χρήσης δεν διέπονται πλέον.

Θα πρέπει να ελέγξετε τους ισχύοντες όρους και πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών απορρήτου και συλλογής δεδομένων, για οποιονδήποτε ιστότοπο στον οποίο πλοηγείστε από τον Ιστότοπο ή σχετικά με οποιεσδήποτε εφαρμογές χρησιμοποιείτε ή εγκαθιστάτε από τον Ιστότοπο. Τυχόν αγορές που πραγματοποιείτε μέσω ιστότοπων τρίτων μερών θα πραγματοποιούνται μέσω άλλων ιστότοπων και από άλλες εταιρείες και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με τέτοιες αγορές που είναι αποκλειστικά μεταξύ εσάς και του ισχύοντος τρίτου μέρους.

Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι δεν υποστηρίζουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε ιστότοπους τρίτων και ότι θα μας κρατήσετε αβλαβείς από οποιαδήποτε ζημία που προκαλείται από την αγορά τέτοιων προϊόντων ή υπηρεσιών. Επιπλέον, θα μας κρατήσετε αβλαβείς από τυχόν απώλειες που υπέστητε από εσάς ή βλάβη που προκλήθηκε σε εσάς σχετικά με ή που προκύπτει με οποιονδήποτε τρόπο από οποιοδήποτε Περιεχόμενο τρίτων ή οποιαδήποτε επαφή με ιστότοπους τρίτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Επιτρέπουμε στους διαφημιζόμενους να προβάλλουν τις διαφημίσεις τους και άλλες πληροφορίες σε ορισμένες περιοχές του Ιστότοπου, όπως διαφημίσεις πλευρικής γραμμής ή διαφημίσεις banner. Εάν είστε διαφημιζόμενος, θα αναλάβετε την πλήρη ευθύνη για τυχόν διαφημίσεις που τοποθετείτε στον Ιστότοπο και για οποιεσδήποτε υπηρεσίες παρέχονται στον Ιστότοπο ή προϊόντα που πωλούνται μέσω αυτών των διαφημίσεων.

Επιπλέον, ως διαφημιζόμενος, εγγυάστε και δηλώνετε ότι διαθέτετε όλα τα δικαιώματα και την εξουσία να τοποθετείτε διαφημίσεις στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων δημοσιότητας και συμβατικών δικαιωμάτων.

[Ως διαφημιζόμενος, συμφωνείτε ότι τέτοιες διαφημίσεις υπόκεινται στις διατάξεις της Ειδοποίησης και της Πολιτικής για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή ("DMCA"), όπως περιγράφεται παρακάτω και κατανοείτε και συμφωνείτε ότι δεν θα υπάρξει επιστροφή χρημάτων ή άλλη αποζημίωση για ζητήματα που σχετίζονται με την κατάργηση DMCA .] Παρέχουμε απλώς το χώρο για την τοποθέτηση τέτοιων διαφημίσεων και δεν έχουμε καμία άλλη σχέση με τους διαφημιζόμενους.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση:

(1) παρακολούθηση του Ιστότοπου για παραβιάσεις αυτών των Όρων Χρήσης.

(2) να αναλάβουμε κατάλληλη νομική ενέργεια εναντίον οποιουδήποτε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, παραβιάζει το νόμο ή τους παρόντες Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της αναφοράς τέτοιου χρήστη στις αρχές επιβολής του νόμου.

(3) κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και, χωρίς περιορισμό, να απορρίψουμε, να περιορίσουμε την πρόσβαση σε, να περιορίσουμε τη διαθεσιμότητα ή να απενεργοποιήσουμε (στο βαθμό που είναι τεχνολογικά εφικτό) οποιαδήποτε από τις Συνεισφορές σας ή οποιοδήποτε μέρος αυτής.

(4) κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς περιορισμό, ειδοποίηση ή ευθύνη, να αφαιρέσουμε από τον Ιστότοπο ή να απενεργοποιήσουμε με άλλο τρόπο όλα τα αρχεία και το περιεχόμενο που είναι υπερβολικά σε μέγεθος ή με οποιονδήποτε τρόπο επαχθές για τα συστήματά μας.

(5) Διαχειριστούμε διαφορετικά τον Ιστότοπο με τρόπο που έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τα δικαιώματα και την περιουσία μας και να διευκολύνει την ορθή λειτουργία του Ιστότοπου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Μας ενδιαφέρει το απόρρητο και η ασφάλεια των δεδομένων. Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου που δημοσιεύτηκε στον Ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την Πολιτική Απορρήτου μας, η οποία ενσωματώνεται σε αυτούς τους Όρους Χρήσης. Σας ενημερώνουμε ότι ο ιστότοπος φιλοξενείται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ (COPYRIGHT)

Σεβόμαστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων. Εάν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε υλικό διαθέσιμο στον ιστότοπο ή μέσω αυτού παραβιάζει τυχόν πνευματικά δικαιώματα που κατέχετε ή ελέγχετε, ενημερώστε μας αμέσως χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παρακάτω ("Ειδοποίηση"). Ένα αντίγραφο της ειδοποίησής σας θα σταλεί στο άτομο που δημοσίευσε ή αποθηκεύτηκε το υλικό που αναφέρεται στην Ειδοποίηση.

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία, ενδέχεται να θεωρηθείτε υπεύθυνοι για ζημιές, εάν κάνετε ουσιαστικές ψευδείς δηλώσεις σε μια Ειδοποίηση. Επομένως, εάν δεν είστε βέβαιοι ότι το υλικό που βρίσκεται ή συνδέεται από τον ιστότοπο παραβιάζει τα πνευματικά σας δικαιώματα, θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε με έναν πληρεξούσιο.]

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑΤΩΣΗ

Αυτοί οι Όροι Χρήσης θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ ενώ χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΛΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΠΟΙΩΝ IP) ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΑΘΕΤΗΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ, ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ. ΜΠΟΡΟΥΜΕ να τερματίσουμε τη χρήση ή τη συμμετοχή σας στον ιστότοπο ή να διαγράψουμε τον λογαριασμό σας και οποιοδήποτε περιεχόμενο ή πληροφορίες που δημοσιεύσατε σε οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, στη μοναδική μας λύση.

Εάν τερματίσουμε ή αναστείλουμε τον λογαριασμό σας για οποιονδήποτε λόγο, απαγορεύεται να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό με το όνομά σας, ένα ψεύτικο ή δανειζόμενο όνομα ή το όνομα οποιουδήποτε τρίτου μέρους, ακόμα κι αν ενδέχεται να ενεργείτε εκ μέρους του τρίτου κόμμα.

Εκτός από τον τερματισμό ή την αναστολή του λογαριασμού σας, διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε στις κατάλληλες νομικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της επιδίωξης αστικών, ποινικών και ασφαλιστικών μέτρων.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε ή να αφαιρέσουμε το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή ή για οποιονδήποτε λόγο κατά την απόλυτη κρίση μας χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες στον ιστότοπό μας. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε ολόκληρο ή μέρος του Ιστότοπου χωρίς ειδοποίηση ανά πάσα στιγμή.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για εσάς ή τρίτο μέρος για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή τιμής, αναστολή ή διακοπή λειτουργίας του Ιστότοπου.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι ο ιστότοπος θα είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή. Ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε υλικό, λογισμικό ή άλλα προβλήματα ή να χρειαστεί να εκτελέσουμε συντήρηση που σχετίζεται με τον Ιστότοπο, με αποτέλεσμα διακοπές, καθυστερήσεις ή σφάλματα. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να αναθεωρήσουμε, να ενημερώσουμε, να αναστείλουμε, να διακόψουμε ή να τροποποιήσουμε με άλλο τρόπο τον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή ή για οποιονδήποτε λόγο χωρίς ειδοποίηση σε εσάς.

Συμφωνείτε ότι δεν έχουμε καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή ταλαιπωρία που προκαλείται από την αδυναμία σας να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διακοπής λειτουργίας ή διακοπής του Ιστότοπου. Τίποτα σε αυτούς τους Όρους Χρήσης δεν θα ερμηνευτεί ότι μας υποχρεώνει να διατηρούμε και να υποστηρίζουμε τον Ιστότοπο ή να παρέχουμε διορθώσεις, ενημερώσεις ή εκδόσεις σχετικά με αυτόν.

ΝΟΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Αυτοί οι Όροι Χρήσης και η από μέρους σας χρήση της Ιστοσελίδας διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ισχύουν για συμφωνίες που έχουν συναφθεί και πρέπει να εκτελούνται εξ ολοκλήρου εντός της χώρας της Ελλάδας, ανεξάρτητα από τις αρχές σύγκρουσης νόμων.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

Επιλογή 1: Οποιαδήποτε νομική ενέργεια οποιασδήποτε φύσης ασκήθηκε από εσάς ή εμάς (συλλογικά, τα «Μέλη» και ατομικά, ένα Μέλος») θα ξεκινήσει ή θα διωχθεί στα κρατικά και ομοσπονδιακά δικαστήρια που βρίσκονται στην Κέρκυρα, Ελλάδα και τα Μέλη Με το παρόν συναινείτε και παραιτείτε από όλες τις άμυνες της έλλειψης προσωπικής δικαιοδοσίας και του φόρουμ μη κατάλληλων σε σχέση με τον τόπο και τη δικαιοδοσία σε τέτοια πολιτειακά και ομοσπονδιακά δικαστήρια.

Η εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις συμβάσεις για τη διεθνή πώληση αγαθών και τον ομοιόμορφο νόμο συναλλαγής πληροφοριών υπολογιστή (UCITA) εξαιρούνται από αυτούς τους Όρους Χρήσης. Σε καμία περίπτωση καμία αξίωση, ενέργεια ή διαδικασία που ασκείται από οποιοδήποτε Μέλος που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο στον Ιστότοπο θα ξεκινήσει περισσότερο από Ένα χρόνο μετά την εμφάνιση της αιτίας της αγωγής.

Επιλογή 2: Άτυπες διαπραγματεύσεις

Για να επισπεύσετε την επίλυση και να ελέγξετε το κόστος οποιασδήποτε διαφωνίας, διαμάχης ή αξίωσης που σχετίζεται με αυτούς τους Όρους Χρήσης (καθένας "Διαφωνία" και συλλογικά, οι "Διαφορές") που ασκήσατε εσείς ή εμάς (μεμονωμένα, "Μέλος" και συλλογικά , τα «Μέλη»), τα Μέλη συμφωνούν να επιχειρήσουν πρώτα να διαπραγματευτούν οποιαδήποτε Διαφορά (εκτός από αυτές τις Διαφορές που αναφέρονται ρητά παρακάτω) ανεπίσημα για τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την έναρξη διαιτησίας. Τέτοιες άτυπες διαπραγματεύσεις αρχίζουν μετά από γραπτή ειδοποίηση από το ένα μέλος στο άλλο μέλος.

Δεσμευτική διαιτησία

Εάν τα συμβαλλόμενα μέλη δεν είναι σε θέση να επιλύσουν μια διαφορά μέσω ανεπίσημων διαπραγματεύσεων, η διαφορά (εκτός από αυτές τις διαφορές που εξαιρούνται ρητά παρακάτω) θα επιλυθεί τελικά και αποκλειστικά με δεσμευτική διαιτησία. ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΟΤΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΤΑΞΗ, ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.

Η διαιτησία μπορεί να διεξαχθεί αυτοπροσώπως, μέσω της υποβολής εγγράφων, μέσω τηλεφώνου ή μέσω διαδικτύου. Ο διαιτητής θα λάβει μια απόφαση γραπτώς, αλλά δεν χρειάζεται να παράσχει αιτιολογία, εκτός εάν ζητηθεί από κανένα από τα μέλη. Ο διαιτητής πρέπει να ακολουθεί την ισχύουσα νομοθεσία και κάθε βραβείο μπορεί να αμφισβητηθεί εάν ο διαιτητής δεν το πράξει.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τους ισχύοντες κανόνες ή την ισχύουσα νομοθεσία, η διαιτησία θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα-Ελλάδα. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, τα Μέλη μπορούν να προσφύγουν στο δικαστήριο για να υποχρεώσουν τη διαιτησία, να αναστείλουν τη διαδικασία εν αναμονή της διαιτησίας, ή να επιβεβαιώσουν, να τροποποιήσουν, να εκκενώσουν ή να κρίνουν την απόφαση που έλαβε ο διαιτητής.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο, μια Διαφορά προχωρήσει σε δικαστήριο και όχι σε διαιτησία, η Διαφορά θα κινήσει ή θα διωχθεί στα πολιτειακά και ομοσπονδιακά δικαστήρια που βρίσκονται στην Κέρκυρα-Ελλάδα και τα Μέλη συναινούν και παραιτούνται από όλες τις άμυνες της έλλειψης προσωπικής δικαιοδοσίας και φόρουμ μη βολικά σχετικά με τον τόπο και τη δικαιοδοσία σε τέτοια πολιτειακά και ομοσπονδιακά δικαστήρια. Η εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις συμβάσεις για τη διεθνή πώληση αγαθών και του ομοιόμορφου νόμου περί συναλλαγών πληροφοριών υπολογιστή (UCITA) εξαιρούνται από αυτούς τους Όρους Χρήσης.

Σε καμία περίπτωση καμία Διαφορά που ασκείται από οποιοδήποτε Μέλος που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο στον Ιστότοπο θα ξεκινήσει περισσότερο από Ένα χρόνια μετά την ανάδειξη της αιτίας της δράσης. Εάν αυτή η διάταξη διαπιστωθεί ότι είναι παράνομη ή ανεφάρμοστη, κανένα από τα μέλη δεν θα επιλέξει να επιλύσει οποιαδήποτε διαφορά που εμπίπτει στο τμήμα αυτής της διάταξης που κρίνεται παράνομη ή μη εκτελεστή και η εν λόγω διαφορά θα αποφασιστεί από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας εντός των δικαστηρίων που αναφέρονται ανωτέρω δικαιοδοσία, και τα μέλη συμφωνούν να υπαχθούν στην προσωπική δικαιοδοσία αυτού του δικαστηρίου 

Επιλογή 3: Δεσμευτική διαιτησία

Για να επιταχυνθεί η επίλυση και να ελεγχθεί το κόστος οποιασδήποτε διαφωνίας, διαμάχης ή αξίωσης που σχετίζεται με αυτούς τους Όρους Χρήσης (καθένας "Διαφωνία" και συλλογικά, "Διαφορές"), κάθε Διαφορά που ασκείται από εσάς ή εμάς (μεμονωμένα, "Μέλος" και συλλογικά, τα «Μέλη») επιλύονται τελικά και αποκλειστικά με δεσμευτική διαιτησία.

ΚΑΤΑΝΟΗΤΕ ΟΤΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΤΑΞΗ, ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.

Η διαιτησία μπορεί να διεξαχθεί αυτοπροσώπως, μέσω της υποβολής εγγράφων, μέσω τηλεφώνου ή μέσω διαδικτύου. Ο διαιτητής θα λάβει μια απόφαση γραπτώς, αλλά δεν χρειάζεται να παράσχει αιτιολογία, εκτός εάν ζητηθεί από κανένα από τα μέΛη. Ο διαιτητής πρέπει να ακολουθεί την ισχύουσα νομοθεσία και κάθε απόφαση μπορεί να αμφισβητηθεί εάν ο διαιτητής δεν το πράξει.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο, μια Διαφορά προχωρήσει σε δικαστήριο και όχι σε διαιτησία, η Διαφορά θα κινήσει ή θα διωχθεί στα κρατικά και ομοσπονδιακά δικαστήρια που βρίσκονται στην Κέρκυρα-Ελλάδα και τα Μέλη συναινούν και παραιτούνται από όλες τις άμυνες της έλλειψης προσωπικής δικαιοδοσίας, και φόρουμ μη βολικά σχετικά με τον τόπο και τη δικαιοδοσία σε τέτοια πολιτειακά και ομοσπονδιακά δικαστήρια.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Ενδέχεται να υπάρχουν πληροφορίες στον Ιστότοπο που περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις, όπως περιγραφές, τιμές, διαθεσιμότητα και διάφορες άλλες πληροφορίες. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε τις πληροφορίες στον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΒΑΣΗ. ΣΥΜΦΩΝΗΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΔΙΚΗ ΣΑΕ ΕΥΘΥΝΗ.ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΑΠΟΡΡΙΜΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ,ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ

1) ΛΑΘΗ, ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ,

2) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΕΩΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ,

3) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ / Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ / Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟ,

4) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΣ Η ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ,

5) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΟΓΟ, ΙΟΙ, Trojan horses, Ή ΟΜΟΕΙΔΟΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΟΥΝ Ή ΜΕΣΩ ΤΡΙΤΩΣ ΚΑΙ 

6) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑ Ή ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, Ή ΑΛΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ. 

ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΥΜΑΣΤΕ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ, Η ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Η ΥΠΥΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΛΟΣ,ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΕΝ ΣΥΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΟΥ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΟΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΟ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΟΙΝΗΣ ΣΑΣ ΓΝΩΜΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Η ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ, ΑΜΕΣΗ Η ΕΜΕΣΗ , ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΟΥΣ, Ή ΑΛΛΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΘΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΟΠΟΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΩΝ, Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΝΝΕΞΕΡΑΙΤΩΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΠΡΟΣ ΕΜΑΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΜΗΝΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να μας κρατήσετε αβλαβείς, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών μας, των συνεργατών μας και όλων των αντίστοιχων αξιωματικών, αντιπροσώπων, συνεργατών και υπαλλήλων μας, από και ενάντια σε οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, ευθύνη, αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγόρων «αμοιβές και έξοδα, που πραγματοποιούνται από οποιονδήποτε τρίτο λόγω ή προκύπτουν από: (1) [οι συνεισφορές σας] · (2) χρήση του ιστότοπου · (3) παραβίαση αυτών των Όρων Χρήσης. (4) οποιαδήποτε παραβίαση των δηλώσεών σας και των εγγυήσεων που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης. (5) την παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας · ή (6) οποιαδήποτε εμφανή βλαβερή πράξη προς οποιονδήποτε άλλο χρήστη της Ιστοσελίδας με τον οποίο συνδεθήκατε μέσω της Ιστοσελίδας.

Παρά τα παραπάνω, διατηρούμε το δικαίωμα, με δικά σας έξοδα, να αναλάβουμε την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε ζητήματος για το οποίο απαιτείται να μας αποζημιώσετε και συμφωνείτε να συνεργαστείτε, με δικά σας έξοδα, με την υπεράσπιση αυτών των αξιώσεων. Θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για να σας ειδοποιήσουμε για οποιαδήποτε τέτοια αξίωση, ενέργεια ή διαδικασία που υπόκειται σε αυτήν την αποζημίωση μόλις ενημερωθείτε.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΗ

Θα διατηρήσουμε ορισμένα δεδομένα που μεταδίδετε στον ιστότοπο με σκοπό τη διαχείριση της απόδοσης του ιστότοπου, καθώς και τα δεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς. Παρόλο που εκτελούμε τακτικά εφεδρικά αντίγραφα δεδομένων, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλα τα δεδομένα που μεταδίδετε ή σχετίζονται με οποιαδήποτε δραστηριότητα έχετε αναλάβει χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο.

Συμφωνείτε ότι δεν θα έχουμε καμία ευθύνη απέναντί ​​σας για οποιαδήποτε απώλεια ή καταστροφή οποιωνδήποτε τέτοιων δεδομένων και παραιτείτε από αυτό το δικαίωμα δράσης εναντίον μας που προκύπτει από οποιαδήποτε τέτοια απώλεια ή καταστροφή τέτοιων δεδομένων.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Η επίσκεψη στον ιστότοπο, η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η συμπλήρωση ηλεκτρονικών εντύπων αποτελούν ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Συμφωνείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικές επικοινωνίες και συμφωνείτε ότι όλες οι συμφωνίες, οι ειδοποιήσεις, οι γνωστοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά, μέσω email και στον Ιστότοπο, ικανοποιούν οποιαδήποτε νομική απαίτηση η εν λόγω επικοινωνία να είναι γραπτή. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΝΤΑΙ Ή ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ.

Με το παρόν παραιτείτε τυχόν δικαιώματα ή απαιτήσεις βάσει οποιωνδήποτε καταστατικών, κανονισμών, κανόνων, διατάξεων ή άλλων νόμων σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία που απαιτούν μια πρωτότυπη υπογραφή ή παράδοση ή διατήρηση μη ηλεκτρονικών αρχείων, ή σε πληρωμές ή τη χορήγηση πιστώσεων με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παρά ηλεκτρονικά μέσα.

ΔΙΑΦΟΡΑ

Αυτοί οι Όροι Χρήσης και τυχόν πολιτικές ή κανόνες λειτουργίας που δημοσιεύονται από εμάς στον Ιστότοπο ή σε σχέση με τον Ιστότοπο αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας και της κατανόησης μεταξύ εσάς και εμάς. Η αποτυχία μας να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη αυτών των Όρων Χρήσης δεν θα λειτουργήσει ως παραίτηση από αυτό το δικαίωμα ή διάταξη.

Αυτοί οι Όροι Χρήσης ισχύουν στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Ενδέχεται να εκχωρήσουμε οποιοδήποτε ή όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας σε άλλους ανά πάσα στιγμή. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, καθυστέρηση ή παράλειψη δράσης που προκαλείται από οποιαδήποτε αιτία πέραν του εύλογου ελέγχου μας.

Εάν κάποια διάταξη ή μέρος μιας διάταξης των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη, αυτή η διάταξη ή μέρος της διάταξης θεωρείται διαχωρισμένη από αυτούς τους Όρους Χρήσης και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα οποιουδήποτε υπολειπόμενου προμήθειες. Δεν υπάρχει κοινή επιχείρηση, συνεργασία, απασχόληση ή σχέση πρακτορείου μεταξύ εσάς και εμάς ως αποτέλεσμα αυτών των Όρων Χρήσης ή χρήσης του Ιστότοπου.

Συμφωνείτε ότι αυτοί οι Όροι Χρήσης δεν θα ερμηνευτούν εναντίον μας λόγω της σύνταξής τους. Με την παρούσα παραιτείται από κάθε υπεράσπιση που ενδεχομένως έχετε βάσει της ηλεκτρονικής μορφής αυτών των Όρων Χρήσης και της έλλειψης υπογραφής από τα μέρη για την εκτέλεση αυτών των Όρων Χρήσης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Για να επιλύσετε ένα παράπονο σχετικά με τον Ιστότοπο ή για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση:

Βίκτωρ Βρακότα

T / A Vrakotas Marine

Τ.Θ. 142, Τζάβρος, 49083

Κέρκυρα, Ελλάδα

Τηλ .: +30 6936647465

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.